Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

22 | Септември | 2018

Новини

Стартира разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence в България

07 Август 2018 11:22

От началото на годината Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) работи по  проект за разширяване на MyCompetence (https://MyCompetence.bg/),. Системата е  създадена в периода 2009-2014 г. от БСК и е част от мерките и инициативите, които българската държава предприема в отговор на сериозните предизвикателства по отношение на политиките по заетостта, образованието и човешките ресурси. 

повече

Участие на НАПОО в кръгла маса под патронажа на президента на Република България

23 Юли 2018 12:21

На 10.07.2018 г. Национална агенция за професионално образование и обучение участва в проведената под патронажа на президента на Република България кръгла маса на тема „Хората с увреждания, като ресурс на първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“.

повече

Шеста регионална ReferNet конференция на НАПОО в гр. Стара Загора

29 Юни 2018 12:53

На 26 юни 2018 г. град Стара Загора беше домакин на VI-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.
Събитието бе официално открито от инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО, а приветствия към участниците отправиха г-жа Татяна Димитрова, н-к на Регионалното управление на образованието, гр. Стара Загора и г-жа Пенка Чавдарова, н-к отдел „Образование“ в община Стара Загора.

повече

Участие на НАПОО в заседание на работна група към ЕК за професионално образование и обучение

22 Юни 2018 17:11

На 18-19 юни 2018 г. гр. Правец се състоя последното заседание на работната група Европа 2020 за професионално образование и обучение в гр. Правец, България. В събитието участваха представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, Технически университет - София, Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи (НПГ по КТС) в гр. Правец. Участниците бяха приветствани от г-жа Таня Петрова, член на парламентарната комисия по образование и наука към Народното събрание.

повече

Покана за участие в конкурс

22 Юни 2018 17:08

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) обявява конкурс за фоторазказ. Условията за участие са публикувани на сайта на центъра http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-third-year

повече

Годишeн Форум на Европейската мрежа за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение

22 Юни 2018 17:03

На 20-21 юни в София се проведе Годишния Форум на Европейската мрежа за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET). Събитието беше организирано под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

повече

Годишен ECVET форум на тема „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“

20 Юни 2018 16:58

На 14-ти и 15-ти юни 2018 г. в гр. София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе годишният ECVET форум на тема „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“. Във форума участваха над 150 чуждестранни гости, представители на повече от 30 страни от цяла Европа. Организирането на дейностите по време на форума беше подпомогнато от мрежата на националните ECVET експерти и от експерти на НАПОО, която е Национална координационна точка по прилагане на препоръката за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение(ПОО).

повече

Mеждународен конгрес на професионалното образование и обучение

15 Юни 2018 16:46

Третият международен конгрес на професионално образование и обучение на Швейцария се проведе от 6 до 8 юни 2018 г. във Винтертур, под мотото „Умения за заетост и кариера“. 

повече

Регионална конференция на НАПОО в гр. Бургас

08 Юни 2018 10:31

На 6 юни 2018 г. в град Бургас се проведе V-та регионална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България  в европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.

повече

Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

08 Май 2018 11:32

Законът за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) предлага възможности за преодоляване на недостига от специалисти на пазара на труда и урежда важни аспекти, свързани с осигуряване на качеството на обучението чрез работа (дуална система на обучение). 

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page