Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

24 | Април | 2019

Новини

Утвърдена е Програма за обучение на наставници при обучението чрез работа

18 Април 2019 10:02

Със заповед № РД 09-997/02.04.2019г. на Министъра на образованието и науката е утвърдена програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

повече

Конкурс на Cedefop за фоторепортаж на тема: „Професионалното образование и обучение: разкажете своята история“.

27 Март 2019 14:40

Екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България Ви информира за следната инициатива.

Във връзка с четвъртото издание на Европейската седмица на професионалните умения, което ще се проведе от 14 до 18 октомври 2019 г. в Хелзинки (Финландия),  Европейския център за развитие на ПОО (Cedefop) организира конкурс за фоторепортаж #CedefopPhotoAward на тема: „Професионалното образование и обучение: разкажете своята история“.

повече

Нова квалификация в сектор Туризъм се разработва в съвместно партньорство между 14 организации

19 Февруари 2019 15:07

В периода октомври 2018- септември 2020 година НАПОО участва в изпълнението на проект по програма Еразъм + Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development ( www.wellto.eu), чиято основа цел е разботване на квалификация „Администратор на уелнес център“. 

повече

Участие на НАПОО в семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия

07 Януари 2019 15:03

В два поредни семинара, проведени на 29, 30 и 31 октомври и 13-14 декември 2018 г. експерти на НАПОО, МОН, представители на обучаващи институции, на заинтересовани страни и др. взеха участие в обучителни семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия.

повече

Популяризиране на дейностите по РеферНет

19 Декември 2018 16:53

През 2018 г., като част от дейностите на НАПОО, са проведени две регионални конференции в Бургас и Стара Загора и една национална конференция в София.

На всяка от конференциите аудиторията се запознава с дейността на мрежата Рефернет разработените доклади и анализи, представящи както професионалното образование и обучение в България, така и в другите европейски страни.

повече

Участие на НАПОО в семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия

19 Декември 2018 16:37

В два поредни семинара, проведени на 29, 30 и 31 октомври и 13-14 декември 2018 г. експерти на НАПОО, МОН, представители на обучаващи институции, на заинтересовани страни и др. взеха участие в обучителни семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия.

повече

Европейски индекс на уменията

30 Ноември 2018 10:43

Публикуван е техническия доклад , представящ Европейския индекс на уменията – изследване, актуално към 2018 г. http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-index-esi Европейският индекс на уменията  (ESI) измерва ефективността на системите на държавите в ЕС за усвояване на умения. ESI измерва състоянието по определени показатели в дадена страна спрямо идеалните показатели.   ESI измерва три направления:  

повече

Изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

09 Ноември 2018 14:58

В Държавен вестник, бр.92 от 6 ноември 2018г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за професионално образование и обучение

повече

“Европейски и национални измерения в ПОО” – трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

22 Октомври 2018 15:52

На 18 октомври 2018 г. град София беше домакин на III национална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО, като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.

повече

Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

16 Октомври 2018 09:39

Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България е приета с РМС № 96/02.02.2012 г. НКР улеснява съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомага мобилността, допринася за повишаване качеството на обучението и насърчава валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното учене.
Националната квалификационна рамка, както и препоръката на ЕС може да бъдат намерена тук https://www.navet.government.bg/bg/evropejskata-kvalifikatsionna-ramka/

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page